noticies

 

   Autors: Josep Ma Grau i Pujol, Francesc Badia i Batalla

   Personatges disponibles al nostre diccionari biogràfic llistats per ordre alfabètic.

   Les biografies es troben ordenades alfabèticament pel primer cognom del personatge.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Ibàñez, Manuel

(“Llarg de Copons”). Es suposa nascut a Copons (Anoia) vers l’any 1800. En la primera guerra carlina comandà una partida d’addictes a Carles de Borbó que arribà a reunir prop d’un miler de voluntaris. Home astut i intel•ligent fou el gerriller carlí de més categoria que operà per terres de la Conca de Barberà. Al capvespre del 25 de maig de 1835, burlant la vigilància dels milicians de la Milícia Nacional, que defensaven els portals de la Vila, introduí els seus homes a Montblanc disfressats de pagesos i traginers, aprofitant que era dia de mercat. A la matinada del dia 26 havien entrat tres-cents guerrillers de la seva partida, que a unes campanades del Seny Gros de Santa Maria atacaren els sentinelles dels portals i s’apoderaren de la Vila. Pels carrers de les Corts i de la Fusteria arribaren a la plaça de Sant Miquel i atacaren la presó (situada a l’antic palau del Castlà) amb el propòsit d’alliberar els companys presoners. En la lluita morí el subtinent Antoni Gavaldà, cap de la Milícia. Una circumstància fortuïta –l’aparició d’una dona (Maria Climent) que tancà la porta del casal fortalesa– impedí l’èxit immediat de l’operació i obligà els atacants a abandonar la vila en vista de l’arribada de reforços de les Milícies. Participà activament i amb èxit en les operacions de Reus (1837). Prop de Montblanc, se’l troba també en accions de guerra en les muntanyes de Selma (15 d’abril de 1835), Mont-ral (26 de juny de 1835), l’Espluga de Francolí (9 de juliol de 1835), Vilabella (22 d’octubre de 1835), Pont d’Armentera (7 d’octubre de 1938), etc.

Iborra i Buyó, Santiago

Músic. Nat a la Guàrdia dels Prats el 3 de març de 1911. Violinista i saxofonista. Formà part de les orquestres Amorós i The Yanquis Boys. Vers l’any 1934 es traslladà a Barcelona.

Iborra i Farré, Antoni

Escriptor, poeta i polític, natural de la vila. Utilitzà el pseudònim Anton de la Pruna. En la dècada dels anys vint del segle passat, fou actiu propagandista de l’Obra d’Exercicis Espirituals. Més tard es dedicà a la política i milità en el Bloc Obrer Camperol i després en el Partit Obrer d’Unificació Marxista. Després de la guerra civil (1939) s’exilià a França. Morí a París. Un germà seu, Enric, morí al front durant la guerra civil.

Iborra i Farré, Enric

Músic. Violinista. Nat a Montblanc el 6 de juliol de 1913. Formà part de l’orquestra Amorós.

Iborra i Farré, Joan

Escriptor i poeta, natural de la vila. Fundador del Cercle Obrer Intel•lectual de Catalunya, col•laborador de L’Insurgent i fundador de la revista L’Estel. Autor, entre altres, de la poesia A Vós (1927), de la novel•la Creus de la vida (1926) i de l’obra de teatre Rebel•lies (1936).

Imbert, Marià

Religiós mercedari. Comanador del convent de Santa Maria del Miracle o de la Mercè (1805-1819). Durant el seu mandat fou col•locada a l’església una nova imatge de la Mare de Déu de la Mercè.

Issacó

Comerciant jueu de Montblanc (1298).

Ivorra, Beatriu d’

Castlana de Montblanc (1541). El 15 de gener de 1541 contractà amb el pintor montblanquí Geroni de la Rua i el mercedari Mestre Gil, d’Agramunt, la pintura d’un retaule per a l’església de la Guàrdia dels Prats.

Ivorra, Jaume

Vicari de Montblanc (1638).