noticies

 

   Autors: Josep Ma Grau i Pujol, Francesc Badia i Batalla

   Personatges disponibles al nostre diccionari biogràfic llistats per ordre alfabètic.

   Les biografies es troben ordenades alfabèticament pel primer cognom del personatge.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Nadal, Antoni

Vicari de Prenafeta (1773-1778).

Narcís, Joan Pau

Notari de la vila (1650-1671).

Nàsio, Jaume de

Sapador de les tropes franceses de Napoleó I que ocuparen Montblanc. Per salvar la imatge de la Mare de Déu de la Serra i a precs dels veïns de Montblanc Josep Giol, Francesc Avià, Llorenç Sanromà i Bernat Tomàs que volien evitar-ne la destrucció, dirigí i executà amb gran interès personal les obres tècniques necessàries per treure la gran imatge del santuari i transportar-la a l’església de Santa Maria. L’ajudaren també els veïns Josep Foraster, Josep Òdena, Joan Alió, Pau Palau, Joan Sanahuja, Pere Solé i Joan Sabaté. La imatge fou dipositada a l’altar de Jesús.

Navarro, Blai

Plebà de Montblanc. (1772-1783). Doctor en Teologia. Nascut a Ariza , bisbat de Saragossa. En el seu testament disposà ser enterrat davant del retaule major de l’església de Santa Maria que ell havia fet construir. Morí el 23 de juliol de 1783.

Nebot, Jaume

Rector de la Guàrdia dels Prats (1743 a 1747).

Nebot, Tomàs

Rector de la Guàrdia dels Prats (1708 a 1738).

Negret

Renom d’un bandoler del segle XVIII, cap d’una partida que actuava per les rodalies del Coll de Lilla. El 16 de novembre de 1754 fou sorprès pels Mossos d’Esquadra i perdé la vida junt amb sis companys de la seva partida.

Nen de Prades

Renom d’un cap d’una partida carlista, fill de Prades, que durant la darrera guerra carlina féu diverses incursions a Montblanc. Una dita popular de l’època deia que quan el Nen surt de Prades a Montblanc tanquen les portes.

Nespler, Pau

Apotecari de Montblanc documentat l'any 1713. Morí el 12 d'octubre de 1715.

Nicolau, Domènec

Jurista montblanquí dels segles XIV i XV. Fou designat àrbitre o jutge en un contenciós promogut pel monestir de Poblet (1401).

Nicolau, Galcerà

Eclesiàstic. El 1497 residia a Montblanc.

Nicolau, Jaume

Eclesiàstic. El 1497 residia a Montblanc .

Nicolau, Llorenç

Escrivà de la Cúria de la Vegueria de Montblanc (1461).

Ninot, Joan

Fundador d’un benifet sota l’advocació de l’Expectació del part de la Beata Verge Maria, a la capella de Sant Pere Màrtir de l’església de Santa Maria (10 de novembre de 1404).

Noet, Jaume

Síndic de Montblanc, representant de la vila a les corts celebrades el 12 d’octubre de 1701 al convent de Fra Menors de Barcelona.

Noet, Joan

Beneficiat de la comunitat de preveres de la vila (1739-1754).

Nogués i Garcia, Anselm

Escultor, nascut l’any 1864. Era deixeble d’Agapit Vallmitjana. Entre les seves obres figurava el grup escultòric de la Sagrada Família de l’església de Santa Maria de Montblanc. Les imatges foren beneïdes pel cardenal Francesc Vidal i Barraquer el 8 d’abril de 1923, sent plebà de la vila Mn. Pau Virgili, i destruïdes l’any 1936. Anselm Nogués era també autor de l’estàtua de Nebrija i d’un relleu de l’arquebisbe Antonio Agustin a la Biblioteca Nacional de Madrid, del tercer misteri de dolor del rosari monumental de la muntanya de Montserrat, d’una estàtua d’Antonio Agustín al Palau de Justícia de Barcelona i d’un monument al Sagrat Cor a la ciutat de Karachi. Morí l’any 1938.

Nogués, Fra Bernat

Monjo de Poblet que fou, sembla ocasionalment, veguer, batlle i cònsol de la vila (1652).

Nogués, Josep

Prevere de la Vila y arxiver de la Comunitat de preveres de l’església de Santa Maria (1776). Mestre de minyons (1756 a 1760). És autor del manuscrit “Patrona. Tutela y Amparo de esta Il•lustre y Real Vila de Montblanch y Defensora de totas nostras necessitats.” A. Palau i Dulcet transcriu un títol molt més extens d’aquesta obra que conté també una recopilació de documentació del seu temps relacionada amb el santuari de la Serra. Morí el mes de novembre de 1780.

Nolla, Jaume

Prevere. Ecònom de Lilla (1848-1849).

Nomdedéu, Guillem

Fundador d’un benifet sota l’advocació del Beat Antoni a la capella de l’Ascensió de l’església de Santa Maria (21 d’abril de 1373).

Novelles, Joan

Escultor de Santa Coloma de Queralt, deixeble de l’escultor Isidre Espinalt de Sarral. Era fill del pintor Pere Novelles, de les Piles. Construí el retaule major de l’església de Sant Francesc. Signà el contracte de construcció amb el pare guardià del convent el 10 de setembre de 1747.

Novelles, Joan

Religiós mercedari. Comanador del convent de Santa Maria del Miracle o de la Mercè (1793).

Nuch, Blanca

Abadessa del monestir de la Serra (1382 a 1392).