noticies

 

   Autors: Josep Ma Grau i Pujol, Francesc Badia i Batalla

   Personatges disponibles al nostre diccionari biogràfic llistats per ordre alfabètic.

   Les biografies es troben ordenades alfabèticament pel primer cognom del personatge.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Ocaña i Campos, Manuel

Notari de la vila (1955-1956).

Òdena i Pere, Josep

Alcalde de Rojals durant la II República. Acabada la guerra civil fou empresonat (1939-1941).

Òdena i Voltes, Ramon

Alcalde de la vila des del 17 de juny de 1837 al 18 d’agost de 1839. Un altre de nom Ramon Voltes, segurament la mateixa persona, consta com a alcalde de la vila l’any 1842.

Òdena, Josep

Alcalde de la vila, des del 13 de març de 1851 a l’1 de gener de 1852.

Oliola, Arnau d’

Monjo del Cister, nascut a Montblanc. Abat de Poblet (1268-1276).

Oliola, Guillem d’

Monjo del monestir de Poblet, nascut a la vila (s. XIII).

Oliola, Jaume d’

Monjo del monestir de Poblet, nascut a la vila (s. XIII).

Oliva, Bernat

Religós franciscà. Guardià del convent de Sant Francesc de Montblanc (1597).

Oliva, Ignasi

Organista de l’església de Santa Maria. Prengué possessió el 26 de març de 1777.

Olivart, Bernat

Paraire i cònsol de la vila (1643).

Olivart, Bernat

Rector de la Guàrdia dels Prats (1553).

Olivart, Joan

Eclesiàstic. El 1497 residia a Montblanc.

Olivé i Guibernau, Josep

Plebà de Montblanc. (1968-1975). Durant el mateix període exercí també les funcions de rector de Prenafeta.

Oliver, Jeroni Esteve

Alcalde major i tinent de corregidor de Montblanc (1732-1745) . Natural de Barcelona, el seu pare fou filipista, per la qual cosa va ser mort pels austriacistes. El seu oncle fou abat del monestir de Santes Creus (1695-1705). Morí el 1745.

Oliver, Nicolau

Frare mercedari. Mestre de gramàtica de la vila (1732).

Oliveras i Bres

Trinitat. Abadessa del monestir de la Serra (1961-1964).

Oliveres, Josep

Vicari de Prenafeta (1816-1820) i després rector de la Guàrdia dels Prats (1833-1849).

Ollé i Solanes, Xavier

Alcalde de la vila, des del 9 de gener al 16 d’abril de 1979. Nasqué a Montblanc l’any 1932.

Oller Civit, Esteve

Prevere, nat a Mont-blanc el 1781. Vicari de Prenafeta (1812-1816). Morí el 23 d’abril del 1847 a Constantí, on exercia de rector.

Oller de la Rafeguera

Germà del fundador de la vila, Pere Berenguer de Vilafranca. Fou batlle de Tarragona (s. XII).

Oller i Dalta, Felícia

Abadessa del monestir de la Serra (1763). Elegida de nou els anys 1767 i 1773.

Oller, Antoni

Prevere. Coadjutor de la parròquia de Sant Miquel de Montblanc (1896).

Oller, Antoni

Prevere de la vila. Obtentor del benefici de Sant Bernat (1528).

Oller, Bonaventura

Regidor degà de la vila. Inicià les seves funcions el 15 de febrer de 1828.

Oller, Bonaventura

Alcalde de la vila, des del 2 de setembre de 1867 al 23 de maig de 1868. Podria ser la mateixa persona de l’entrada anterior.

Oller, Joan. Militar

Capità del Batalló 1r. de Valls de la Milícia Nacional que, durant la Guerra dels Set anys, fou enviat a Montblanc per evitar incursions de partides carlines (22 d’octubre de 1834 i 22 d’abril de 1836).

Oller, Pau

Beneficiat de la comunitat de preveres de la vila (1739-1754) i vicari de Santa Maria (1735-1740).

Oltra i Garcia, Llorenç d’

Alcalde major i tinent de corregidor de Montblanc (1725-1729), doctor en drets per la Universitat de València (1720), natural de Benimarfull (País Valencià). A la vila ducal tingué seriosos enfrontaments amb els regidors, que l’acusaren de prepotència i corrupció, per la qual cosa fou investigat, empresonat i cessat. L’any 1732 se l’exculpà dels càrrecs, per la qual cosa volia tornar a Montblanc, cosa que no li fou permesa. Era parent del capità Onofre d’Oltra, defensor de Barcelona l’any 1714 i després exiliat.

Oluja, Ponç d’

Copista de llibres. L’any 1253 es comprometé a copiar un santoral prenent per model un altre santoral de l’església parroquial de Montblanc.

Oms, Joan-Baptista

Mestre de cases, de Barcelona, que treballà en la reconstrucció de l’església de Santa Maria de Montblanc (1675).

Oromí i Sabater, Joan

Notari de la vila ((1817-1825).

Orozco-Ribera Pereira, Francisco de

(1605-1669). Marquès de Mortara, d’Olías i de Sarral. Fou un dels generals que comandà l’exèrcit hispànic que el 23 de setembre de 1642 ocupà i incendià la vila. en els fets coneguts per “la general crema de Montblanc”. La seva actuació en l’assalt i crema indiscriminada de Sarral li valgueren el títol de marquès de Sarral (1653), que comprenia la infeudació de Cabra i Sarral. Lluità a Itàlia, i a la península ibèrica des de 1637 (campanya de Leucata, i de Salses –1639–), i especialment en la guerra de Separació, com a capità general i governador del Rosselló. El 1642 rendí Cotlliure després d’una aferrissada resistència, i el 1645 fou derrotat i fet presoner a la batalla de Llorens. En el setge final de Barcelona, va ser el màxim comandament militar, i posteriorment ocupà el càrrec de virrei en dues ocasions (1652-1653, 1656-1661). Acabà de governador militar a Milà.

Ortet, Helena

Benefactora del santuari de la Serra. Abans de professar féu importants fundacions a favor del santuari (16 de maig de 1655).

Ortoneda, Cristòfor

Vegeu Hortoneda, Cristòfor.

Ossorio, Isabel

Abadessa de la Serra (1606). Antoni Palau i Dulcet, Guia de Montblanc.

Otal

Cognom d’un militar que, amb la graduació de comandant i al front d’una unitat de l’exèrcit, combaté els carlins per terres de la Conca de Barberà. L’any 1873 entrà repetidament amb les seves forces a Montblanc.