noticies

 

   Autors: Josep Ma Grau i Pujol, Francesc Badia i Batalla

   Personatges disponibles al nostre diccionari biogràfic llistats per ordre alfabètic.

   Les biografies es troben ordenades alfabèticament pel primer cognom del personatge.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Ulldemolins, Francesc

President del Sindicat de Vinyaters (1936). Iniciada ja la guerra civil, la junta de govern la integraven: Jaume Masalles i Camps (sots-president), Josep Agustí (secretari), Joan Malet i Roca (tresorer) i els vocals Joan Cendra i Olivé, Francesc Vinyes i Anglès i Josep Roselló i Tarragó. Acabada la guerra fou empresonat (1942-1943).

Urbà V

Nom adoptat pel benedictí Guillem de Grimoard, abat del monestir de Sant Víctor de Marsella, en ser elegit papa (1362). Retornà a Roma la Santa Seu (1367) a instància de Santa Caterina de Siena, però a conseqüència de la pesta hagué de tornar a Avinyó. Des d’aquesta darrera ciutat expedí el Breu Dum praecelsa, el document més important i ennoblidor pel santuari de la Serra. Morí el 1370.

Usó, Ramon

Religiós franciscà. Guardià del convent de la Mercè de Montblanc (1897-1899). Fou el primer guardià de la comunitat montblanquina recuperada.