contents


 
Museu Comarcal de la Conca de Barberà
 
Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà
 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà
 
Centre d'Estudis i Recursos Ambientals del Migjorn de Catalunya
 
Life, Virtues and Miracles of FR. MAGÍN CATALÀ O.F.M.