Diccionari biogràfic

Diccionari Biogràfic

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z
There are currently 23 names in this directory beginning with the letter N.
Nadal, Antoni
Vicari de Prenafeta (1773-1778).
Josep Maria T. Grau, 'Rectorologi de Prenafeta ...'.

Narcís, Joan Pau
Notari de la vila (1650-1671).
Josep Maria Porta. 'El retorn de protocols'.

Nàsio, Jaume de
Sapador de les tropes franceses de Napoleó I que ocuparen Montblanc. Per salvar la imatge de la Mare de Déu de la Serra i a precs dels veïns de Montblanc Josep Giol, Francesc Avià, Llorenç Sanromà i Bernat Tomàs que volien evitar-ne la destrucció, dirigí i executà amb gran interès personal les obres tècniques necessàries per treure la gran imatge del santuari i transportar-la a l’església de Santa Maria. L’ajudaren també els veïns Josep Foraster, Josep Òdena, Joan Alió, Pau Palau, Joan Sanahuja, Pere Solé i Joan Sabaté. La imatge fou dipositada a l’altar de Jesús.
Josep Maria Poblet, La Conca de Barbarà.

Navarro, Blai
Plebà de Montblanc. (1772-1783). Doctor en Teologia. Nascut a Ariza , bisbat de Saragossa. En el seu testament disposà ser enterrat davant del retaule major de l’església de Santa Maria que ell havia fet construir. Morí el 23 de juliol de 1783.
Josep M. Grau i Roser Puig, 'El retaule major ...'. (I)Lluís París, 'Capellans, rectors i plebans de Montblanc' (7), Full Parroquial (Montblanc), 925 (1989) pàg. 2.

Nebot, Jaume
Rector de la Guàrdia dels Prats (1743 a 1747).
Albert Palacín, 'Rectorologi de la parròquia de Sant Jaume ...'.

Nebot, Tomàs
Rector de la Guàrdia dels Prats (1708 a 1738).
Albert Palacín, 'Rectorologi ...'.

Negret
Renom d’un bandoler del segle XVIII, cap d’una partida que actuava per les rodalies del Coll de Lilla. El 16 de novembre de 1754 fou sorprès pels Mossos d’Esquadra i perdé la vida junt amb sis companys de la seva partida.
Josep M. Grau i Roser Puig, Lilla.

Nen de Prades
Renom d’un cap d’una partida carlista, fill de Prades, que durant la darrera guerra carlina féu diverses incursions a Montblanc. Una dita popular de l’època deia que quan el Nen surt de Prades a Montblanc tanquen les portes.

Nespler, Pau
Apotecari de Montblanc documentat l'any 1713. Morí el 12 d'octubre de 1715.
Maria Sánchez Real, `La farmàcia barroca de Montblanc`.

Nicolau, Domènec
Jurista montblanquí dels segles XIV i XV. Fou designat àrbitre o jutge en un contenciós promogut pel monestir de Poblet (1401).
Benet Farré, Tres monjos ...

Nicolau, Galcerà
Eclesiàstic. El 1497 residia a Montblanc.
Josep Iglésies, El Fogatge de 1497. Barcelona,1991, vol. II.

Nicolau, Jaume
Eclesiàstic. El 1497 residia a Montblanc .
Josep Iglésies, El Fogatge de 1497. Barcelona,1991, vol. II.

Nicolau, Llorenç
Escrivà de la Cúria de la Vegueria de Montblanc (1461).
J. Poblet, 'Un exemple de llibertat ...'.

Ninot, Joan
Fundador d’un benifet sota l’advocació de l’Expectació del part de la Beata Verge Maria, a la capella de Sant Pere Màrtir de l’església de Santa Maria (10 de novembre de 1404).
Jaume Felip, 'L’església gòtica ...'

Noet, Jaume
Síndic de Montblanc, representant de la vila a les corts celebrades el 12 d’octubre de 1701 al convent de Fra Menors de Barcelona.
Pere Sanahuja, 'Cortes y Parlamentos'.

Noet, Joan
Beneficiat de la comunitat de preveres de la vila (1739-1754).
APM. Actes comunitat preveres 1739.3.2.8.

Nogués i Garcia, Anselm
Escultor, nascut l’any 1864. Era deixeble d’Agapit Vallmitjana. Entre les seves obres figurava el grup escultòric de la Sagrada Família de l’església de Santa Maria de Montblanc. Les imatges foren beneïdes pel cardenal Francesc Vidal i Barraquer el 8 d’abril de 1923, sent plebà de la vila Mn. Pau Virgili, i destruïdes l’any 1936. Anselm Nogués era també autor de l’estàtua de Nebrija i d’un relleu de l’arquebisbe Antonio Agustin a la Biblioteca Nacional de Madrid, del tercer misteri de dolor del rosari monumental de la muntanya de Montserrat, d’una estàtua d’Antonio Agustín al Palau de Justícia de Barcelona i d’un monument al Sagrat Cor a la ciutat de Karachi. Morí l’any 1938.
Cèsar Martinell, El escultor Anselm Nogués. Crònica de Valls. Valls, 1941.La Nova Conca. Montblanc, núms 224, 229 i 230, de 10 de març, i 14 i 21 d’abril de 1923.

Nogués, Fra Bernat
Monjo de Poblet que fou, sembla ocasionalment, veguer, batlle i cònsol de la vila (1652).
Jaume Felip, Josep Maria Grau i Roser Puig, La història a la premsa, .....

Nogués, Josep
Prevere de la Vila y arxiver de la Comunitat de preveres de l’església de Santa Maria (1776). Mestre de minyons (1756 a 1760). És autor del manuscrit 'Patrona. Tutela y Amparo de esta Il•lustre y Real Vila de Montblanch y Defensora de totas nostras necessitats.' A. Palau i Dulcet transcriu un títol molt més extens d’aquesta obra que conté també una recopilació de documentació del seu temps relacionada amb el santuari de la Serra. Morí el mes de novembre de 1780.
Josep Maria Grau, 'La indústria ...'.Josep Maria Grau, 'El creixement urbà ...'.A. Palau i Dulcet, Guia de Montblanc.Pau Queralt, 'Un manuscrit ...'.J. Sánchez Real, 'Un manuscrit ...'.

Nolla, Jaume
Prevere. Ecònom de Lilla (1848-1849).
Josep Maria T. Grau, 'Rectorologi de Prenafeta ...'.

Nomdedéu, Guillem
Fundador d’un benifet sota l’advocació del Beat Antoni a la capella de l’Ascensió de l’església de Santa Maria (21 d’abril de 1373).
Jaume Felip, 'L’església gòtica ...'.

Novelles, Joan
Escultor de Santa Coloma de Queralt, deixeble de l’escultor Isidre Espinalt de Sarral. Era fill del pintor Pere Novelles, de les Piles. Construí el retaule major de l’església de Sant Francesc. Signà el contracte de construcció amb el pare guardià del convent el 10 de setembre de 1747.
Josep M. Grau i Roser Puig, 'El convent mercedari...'J. Sánchez Real, 'Retaules i capelles ...'

Nuch, Blanca
Abadessa del monestir de la Serra (1382 a 1392).
A. Palau i Dulcet, Guia de MontblancJ. Sánchez Real, 'Abaciologi ...'