Beques


L a Fundació i l'IES Martí l'Humà han arribat a un acord en virtud del qual des del curs acadèmic 2010-11 la Fundació premia els dos o tres millors treballs de recerca, en l'àmbit de les ciències experimentals, amb una beca de 300 € per cadascun dels treballs. Es sol tenir en compte, de manera especial, la qualitat dels treballs, la introducció d'elements innovadors i/o el lligam del treball amb aspectes relacionats amb la Conca de Barberà i, de manera especial, amb les muntanyes de Prades.